МЕНЮ
Your Cart

Политика за поверителност

Нашият най-важен приоритет е да защитаваме информацията и да спазваме Вашата поверителност, докато ползвате нашия уеб сайт, така че ние се грижим да предприемаме подходящи мерки за защита и за Вашето удобство при ползването на нашите уеб сайтове. Настоящата Политика определя правилата и обхвата на обработването на данните Ви от наша страна и свързаните с тях Ваши права и отговорности.

Условия и определения:

 • Уеб сайт – онлайн магазинът на адрес https://fentiscollection.com/.
 • Потребител – физическо лице, използващо Уеб сайта.
 • ФИРМА – FENTIS LTD, Пловдив, България. р-н Северен, 204750909
 • ОРЗД – Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Администраторът на лични данни е:

FENTIS LTD, Пловдив, България. р-н Северен, 204750909

Цели и правни основания за обработването на лични данни.

1. Онлайн пазаруване и услуги.

Ние обработваме Вашите данни до степента, необходима за сключване и изпълнение на договора за продажба и предлагане на други наши услуги, като например:

а) осигуряване на възможност за използване на нашите Уеб сайтове и мобилни приложения за представяне и продажба на нашите продукти;

б) обработване на сключени трансакции, като например уреждане на плащания и изпращане на стоки;

в) осигуряване на обслужване на клиентите и упражняване на техните права, като например права по гаранция или връщане, както преди, така и след сключването на договора за продажба, включително чрез пряка комуникация (телефон, имейл);

г) споделяне на собствена информация, известия, бюлетини и други директни съобщения на FENTIS;

д) осигуряване на защитата, функционалността и стабилността на нашите услуги на всички нива;

е) оценка и измерване на данни, свързани с процеса на пазаруване, включително връщане и анулиране от страна на Потребителя;

ж) предлагане, предоставяне и използване на ваучери за подарък и отстъпки;

з) представяне на собствените продукти на FENTIS на базата на Вашите модни предпочитания.

В случай на сключване и изпълнение на договора и предоставяне на услугите, които Вие възнамерявате да използвате, Вашите лични данни се обработват на базата на сключения договор за продажба (напр. член 6(1)(б) от ОРЗД). В останалите случаи законният интерес на компанията FENTIS, произтичащ от работата ѝ, е правното основание (член 6(1)(е) от ОРЗД).

2. Представяне на продукти и услуги.

Вашите данни могат да бъдат обработвани също и за:

а) анализиране на честотата на преглежданията на продуктите на Уеб сайта и представяне на продукти и услуги на FENTIS, съответстващи на Вашата история на пазаруване и предпочитанията Ви;

б) персонализиране на офертите на брандовете на FENTIS на базата на данните, които сте споделили;

в) адаптиране на преглежданията на страниците и създаване на препоръки на базата на Вашите модни предпочитания.

За тази цел ние използваме данни за устройството и данни за достъпа, а така също аналогови данни, получени от нашите партньори. Персонализираното представяне на продукти и услуги Ви позволява да използвате Уеб сайта удобно и лесно и гарантира наличността на всички продукти, които предлагаме. Чрез персонализация ние можем да представяме стоки и услуги, съответстващи на Вашите нужди.

Правното основание за обработване на данни с цел нашите продукти да съвпаднат с Вашите предпочитания е законният интерес на FENTIS под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

3. Реклама и пазарно проучване, анализ на данни.

В рамките на анализи на данни, включително пазарно проучване, ние използваме Вашите данни за наши собствени рекламни нужди, за да:

а) създаваме целеви групи от Потребители (също и в социални медии, като например Facebook) с общи интереси и очаквания, сходно поведение при използването на Уеб сайта или сходни навици при пазаруване (сегментиране);

б) събираме и обработваме информация, свързана с демографски данни и данни за модни предпочитания, навици при пазаруване и поведение при използване на Уеб сайта, както и за използване на тази информация за извършване на дейности за популяризиране на продуктите и услугите на брандовете на FENTIS;

в) определяме и предвиждаме модни тенденции;

г) създаваме прогнози за онлайн пазаруване;

д) популяризираме наши продукти и услуги;

е) планираме и анализираме ефективността на промоционалните дейности в целевите групи;

ж) подобряваме и адаптираме промоционални дейности за наши собствени продукти и услуги.

По този начин ние можем да Ви представяме интересни продукти на всички брандове на FENTIS в съответствие с Вашите предпочитания, като използваме статистически данни, които са обобщени и анонимизирани, а също така и данни, които може да бъдат свързани с определен човек посредством допълнителни стъпки.

Правното основание за обработване е законният интерес на FENTIS под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

5. Оптимизиране на обслужването.

С цел подобряване на нашите бизнес операции и защита на интересите на FENTIS, Вашите данни се обработват с цел:

а) подобряване на клиентското обслужване, предоставяно от офиса за обслужване на клиенти, особено чрез внедряване на решения за по-бързо решаване на проблеми (автоматизиране на клиентското обслужване);

б) предотвратяване на измама;

в) съобразяване с упражняването на правата на клиента, произтичащи от сключването на договора (оплаквания, връщане);

г) надлежно упражняване на отговорностите на FENTIS, свързани със сключването на договори за продажба (документиране на трансакциите и съхранение на данъчна документация);

д) показване на съответствие със законовите разпоредби, приложими към стопанската дейност на FENTIS, по-специално по отношение на правата на потребителите и защитата на личните данни;

е) обезпечаване на претенциите на FENTIS.

Правното основание за обработването на Вашите данни е законният интерес за оптимизиране на нашата стопанска дейност, а в случай че обработването на данни се изисква по закон (напр. данъчно законодателство, законодателство за защита на потребителите) – за да докажем, че спазваме това законодателство (член 6(1)(е) от ОРЗД).

Какви данни обработваме

 1. За да регистрираме Ваш акаунт в Уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес.
 2. За да Ви разрешим да използвате и управлявате Вашия акаунт в Уеб сайта: собствено име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, пол, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данъчен идентификационен номер или личен идентификационен номер (ако се издава фактура).
 3. За изпращане на информация (бюлетин) относно промоционални кампании, специални предложения, промокодове: имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане.
 4. За да изпълняваме Вашите договори за продажби, регистрирани в Уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данъчен идентификационен номер или личен идентификационен номер (ако се издава фактура), данни за Вашето пазаруване в Уеб сайта.
 5. За да изпълняваме договори, сключени без Ваша регистрация в Уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данъчен идентификационен номер (ако се издава фактура).
 6. За да Ви информираме за наличността на продуктите, които изрично сте уточнили: имейл адрес.
 7. За да се разплащаме с Вас за върнати стоки: номер на банкова сметка.
 8. За да можете да се свържете с нас: собствено име и фамилия, данни за трансакцията (адрес за доставка, поръчани артикули), данни за контакт (пощенски адрес, включително улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава, имейл адрес, телефонен номер), гласови записи – за да подобрим качеството на клиентското обслужване, ние може да записваме телефонните обаждания, за което Вие ще бъдете информирани в началото на телефонния разговор.

Права на субектите на данни.

Във връзка с обработването на лични данни Вие имате правото да:

 1. Изтриете Вашия акаунт сами, като започнете процедура по изтриване в раздел „Моите данни“.
 2. Изтриете Вашите данни, без да предоставяте причина за това; в някои случаи това може да доведе до изтриване на Вашия акаунт в Уеб сайта.
 3. Възразите срещу обработването на Вашите данни изцяло или отчасти и поради конкретна причина.
 4. Ограничите обработването на Вашите данни за определен период от време или до определена степен.
 5. Коригирате или поправяте Вашите лични данни. Можете също сами да правите промени след влизане в Уеб сайта в раздела „Моите данни“.
 6. Оттеглите съгласието за получаване на бюлетин.

Подаването на искания и упражняването на Вашите права няма да окаже влияние върху нашите изпълнени действия. Вие ще получите информация относно резултата вследствие на Вашето искане в рамките на един месец.

Ние съхраняваме данните за Вашите трансакции за периода, произтичащ от данъчното законодателство, или за да гарантираме нашите интереси като Администратор, като събираме доказателства, свързани с оценяване на оплаквания или връщане на стоки. Изтриването на данните от Ваша страна не спира тяхното обработване в посочения аспект.

Съобщения, свързани с личните данни.

Можете да ни изпращате всякакви известия или искания, свързани с личните данни, чрез избран от Вас канал:

 1. Имейл до: [email protected].
 2. Телефонно обаждане до: +359 898 692 963
 3. Формуляр за контакт, наличен на Уеб сайта.

Период на запазване на личните данни.

Ние запазваме личните данни за периода:

а) на съществуването на Вашия акаунт на Уеб сайта;

б) произтичащ от разпоредбите на данъчното законодателство (данни за трансакции) – 5 години след края на данъчната година, когато е възникнало нашето данъчно задължение;

в) произтичащ от използването на услугите на офиса за обслужване на клиенти (под каквато и да е форма) – 2 години след всеки контакт;

г) на продължителност на промоционалните дейности (бюлетин) – докато не оттеглите съгласието си;

д) на продължителност на директните промоционални дейности на нашите продукти – до Вашето ефективно и законово възражение;

е) на изчакване от Ваша страна за получаване на уведомление за наличността на продукта – не повече от 6 месеца от заявката;

ж) на статистически операции, предявяване на претенции или защита срещу претенции (напр. оплаквания) – до изтичане на срока за съответната претенция, произтичащ от законовите разпоредби.

Предаване на обработването на данни или предаване на данни.

Ние предаваме Вашите данни за обработване до степента, която се изисква за постигане на определени цели, на нашите партньори и на компаниите от групата на FENTIS. За по-голямо удобство при използването на онлайн магазина от Ваша страна ние можем също да споделяме Вашите данни с доставчици на ИТ или аналитични услуги (напр. свързани с изготвянето на персонализирано представяне на продукт или сегментиране на потребители), доставчици на облачни услуги (напр. посредством използване на софтуер на сървъри на доставчици), страни, изпращащи кореспонденция, която популяризира наши продукти или услуги (бюлетин). Ние също така предоставяме данни на правни субекти, участващи в изпълнението на договор, сключен на Уеб сайта, т.е. на куриерски компании и оператори на плащания. Те стават администратори на тези данни от момента, в който данните бъдат споделени.

Освен за целите, определени в Политиката за поверителност, Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица или каквито и да е други правни субекти. Затова няма да получавате други рекламни материали, освен наши. Ние не предоставяме рекламни услуги на трети лица.

Ние гарантираме защитено обработване на Вашите лични данни чрез използване на ефективни и подходящо подбрани технически и организационни мерки.

Търговска информация – бюлетин.

Можете да се абонирате за бюлетина, като предоставите Вашия имейл адрес или телефонен номер. Чрез предоставянето на тези данни Вие се съгласявате да получавате търговска информация, която идва само от FENTIS (по имейл или в текстово съобщение). Ние Ви предоставяме информация за оферти, тенденции, специални предложения, разпродажби и купони за отстъпка (за тази цел ние може да споделим Вашия имейл адрес или телефонен номер с наши доверени партньори), както и за незавършени покупки в онлайн магазина чрез електронни средства за комуникация. Вие може да бъдете помолени да изкажете мнението си чрез анкети.

Можете да отмените абонамента по всяко време, като щракнете върху връзката, която включваме във всеки електронен бюлетин, или като изпратите имейл на следния адрес: [email protected].

Уведомление за наличност на продукт.

По Ваше искане ние може да Ви изпращаме електронни уведомления във връзка с наличност на продукти, които сте посочили. Когато продуктът бъде наличен, ще получите уведомление на имейл адреса, който сте предоставили. Личните данни се предоставят доброволно, но те са необходими, ако желаете да получавате уведомления.

Данни, обработвани от уеб сайтове и от мобилни устройства.

С цел предоставяне на услуги на Вас (когато това е необходимо или произтича от наш или на трети страни законен интерес), ние имаме право автоматично да получим и регистрираме данни, прехвърлени към сървъра от уеб браузъри или от Вашите устройства (напр. за да гарантираме сигурността на ИТ активите или сигурността на други Потребители). Данните може да включват напр. бисквитки, IP адрес, параметри на софтуер и хардуер, разглеждани уеб страници, идентификационен номер на мобилно устройство, информация за използване на приложения и други данни за устройствата и системите, които използвате. Събирането на тази информация подпомага правилното функциониране на уеб страниците и Ви позволява да използвате удобно и да имате пълен достъп до нашия Уеб сайт.

Бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи ИТ данни, които позволяват на Уеб сайта да функционира правилно. Те се съхраняват на Вашите крайни устройства. Файловете позволяват да се разпознае устройството и изгледът на Уеб сайта да се приспособи правилно към Вашите предпочитания. Бисквитките са необходими, за да Ви позволят да влезете в Уеб сайта правилно и да използвате всички функционалности без прекъсвания. Бисквитките ни информират за Вашата активност в Уеб сайта, но те не позволяват пълното Ви идентифициране. Бисквитки може да се използват например за:

а) адаптиране на съдържанието на Уеб сайта спрямо Вашите предпочитания и оптимизиране на използването на уеб сайтовете;

б) изготвяне на статистика, която да ни помогне да разбираме как използвате нашия Уеб сайт и да Ви показваме съдържание, адаптирано спрямо Вашите модни предпочитания;

в) поддържане на сесията отворена;

г) предоставяне на маркетингово съдържание за нашите продукти, адаптирано спрямо Вашите потребности.

Facebook Custom Audience.

С помощта на инструмента Facebook Custom Audience ние можем да предаваме защитена база данни с имейл адреси или телефонни номера на наши клиенти към инструментите на Facebook. Ако сте регистриран потребител на Facebook или други уеб сайтове от групата на Meta и Вашият имейл адрес или телефонен номер е същият като този, който сте подали при посещаване на тези уеб сайтове, може да Ви бъдат показвани спонсорирани съобщения за нашите оферти, тенденции, специални предложения, разпродажби или купони за отстъпка. С този инструмент ние няма да предаваме рекламна информация директно чрез Вашия имейл адрес или телефонен номер. Можете да дезактивирате сами функцията за ремаркетинг Custom Audiences в настройките за реклама. За тази цел трябва да влезете във Вашия Facebook акаунт. За повече информация относно нестандартните целеви групи посетете: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebook Pixel.

Нашите уеб страници включват Facebook Pixel, така че да можем да Ви рекламираме продукти на нашите брандове въз основа на Вашите интереси винаги когато посещавате Facebook или други сайтове, които също използват този инструмент. Впоследствие Вие може да получавате персонализирана реклама, така че нашият уеб сайт и продуктите, които предлагаме, да са възможно най-интересни за Вас и да съвпадат с Вашите нужди по най-добрия възможен начин. Като получаваме такива данни, ние също така можем да измерваме степента на успех на персонализираните реклами и да създаваме отчети във връзка с това съдържание. Събираните данни са анонимни, тъй като ние не получаваме информация относно самоличността на потребителя. Данните се съхраняват и обработват от Facebook и затова е възможно да бъдат свързвани с правилния профил на потребителя. Facebook използва тези данни за рекламни цели. За повече информация относно защитата на поверителността посетете страницата на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Можете да дезактивирате сами функцията за ремаркетинг Custom Audiences в настройките за реклама. За тази цел трябва да влезете във Вашия Facebook акаунт.

Pixel и други сходни технологии.

Партньорите, чиито услуги използваме, може да поставят т.нар. „пиксел“ на нашите Уеб сайтове. С помощта на „пиксел“ или друга сходна технология се установява връзка със сървърите на партньорите ни, когато посещавате нашите Уеб сайтове. Поставянето на „пиксел“ изисква съгласие от Ваша страна, което предоставяте, когато приемате промоционални бисквитки. Партньорите ни може да съпоставят показваните специални оферти за нашите продукти с модните Ви предпочитания, определени въз основа на информацията, предоставена на партньорите ни по време на Вашето използване на уеб сайтовете.

По този начин можете да получавате персонализирано съдържание за нашите продукти, така че те да са по-интересни за Вас и да са съобразени с предпочитанията Ви. Като получаваме такива данни, ние също така можем да измерваме степента на успех на персонализираните реклами и да създаваме отчети във връзка с това съдържание. Подробна информация за обработването на Вашите данни от страна на нашите партньори е налична ТУК.

Декларация за защита на данните от Google Analytics.

Нашите сайтове използват механизмите за анализи на уеб услуги на Google Inc. (Google Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ): Google Analytics, Google Double Click и Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click и Google Tag Manager използват бисквитки, за да анализират как се използват уеб сайтовете. Информацията, събрана от бисквитките, се предава на сървърите на Google в САЩ и се архивира.

Ако функцията за анонимизиране на IP адрес е активирана, докато посещавате нашия уеб сайт, Вашият потребителски IP адрес е съкратен от Google. Това се отнася за държавите – членки на Европейския съюз, и за други държави, изброени в споразумението за Европейската икономическа зона. Само в специални случаи се изпраща пълен IP адрес до сървъра на Google в САЩ, където той се съкращава. По този начин функцията за анонимизиране на IP адреса е активна на нашия уеб сайт.

По искане на оператора на уеб сайта Google използва събраната информация за анализ на трафика на уеб сайта и за изготвяне на отчети за използването на уеб сайта и на други услуги, свързани с използването на Уеб сайта. IP адресът, предаден от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, не се съхранява заедно с други данни на Google.

Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия Уеб сайт с цел неговото подобряване, както и за да Ви представим привлекателни продукти на нашите брандове.

Google Ads.

В рамките на използването на инструментите на Google Ads Вашите данни може да бъдат изпращани на други партньори и доставчици на FENTIS. Целта на използването на Google Ads е популяризиране на продуктите на нашите брандове чрез Google Ads на външни уеб сайтове. Въз основа на данните, получени от рекламни кампании, ние можем да определим степента на успех на нашите промоционални дейности. Ние правим това, като показваме само реклами, които съвпадат с Вашите модни предпочитания, а целта ни е да подобряваме нашия уеб сайт, за да го направим по-привлекателен за Вас. Ако посетите нашия уеб сайт чрез реклама в Google – Google Ads, една бисквитка ще бъде записана на компютъра Ви, но това няма да позволи Вашата пълна идентификация. Събраната информация може да се отнася до показването на определени реклами в уеб сайтове, в търсачката на Google, както и чрез услуги на партньори на Google. Ако сте регистриран потребител на Google, Google може да свърже посещението Ви на нашия уеб сайт с Вашия акаунт. Ако не сте регистриран потребител на Google или ако не сте влезли в системата, Google може също да запише Вашия IP адрес.

Google Ads Customer Match.

С помощта на инструмента Google Ads Customer Match ние можем да изпращаме защитена база данни с имейл адреси или телефонни номера на наши клиенти към инструментите на Google. Ако сте регистриран потребител например на YouTube, Gmail или други уеб сайтове от групата на Google и Вашият имейл адрес или телефонен номер е същият като този, който сте подали при посещаване на уеб сайтове от групата на Google, може да Ви бъдат показвани спонсорирани съобщения за нашите оферти, тенденции, специални предложения, разпродажби или купони за отстъпка. С този инструмент ние няма да предаваме рекламна информация директно чрез Вашия имейл адрес или телефонен номер. За повече информация относно показването на реклами според установения списък с клиенти посетете: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Промени в Политиката за поверителност.

Услугите и функционалностите на Уеб сайта може да се променят, което означава, че в бъдеще ние можем да променяме Политиката за поверителност. Ние ще обявяваме новите версии на документа на Уеб сайта. Документът се предоставя с цел информация. Горепосочената информация е преработена на 20.03.2024.